Sắp xếp:


78.202.000đ

Máy quét ảnh HP Enterprise Flow N9120FN2 ( khổ A3, dạng nằm, 2 mặt,  khay nạp giấy tự động, mạng có dây )  Dạng nằm , khổ A4 . khay ADF ( 200 trang ) .Tốc độ quét : 120 trang / 240 hình / phút ( lelter , tại độ phân giải 200dpi , đen & trắng , xám & màu ) . Độ phận giải :  phần cứng lên tới 600*600dpi  . quang học lên tới 600dp Bảo hanh 12 tháng (đã có VAT)

83.952.000đ

Máy quét ảnh HP Digital Sender Flow 8500FN2 ( dạng nằm, 2 mặt, mạng có dây , khay nạp giấy tự động )  Dạng nằm , khổ A4 . khay ADF ( 150 trang) .Tốc độ quét : 100 trang / 200 hình / phút ( lelter , tại độ phân giải 300dpi , đen & trắng , xám & màu ) . Độ phận giải :  phần cứng lên tới 600*600dpi  . quang học lên tới 600dpi Bảo hanh 12 tháng (đã có VAT)

31.281.000đ

Máy quét ảnh HP Enterprise 7500 ( dạng nằm, 2 mặt,  khay nạp giấy tự động )  Dạng nằm , khổ A4 . khay ADF ( 100 trang ) .Tốc độ quét : 50 trang / 100 hình / phút ( lelter , tại độ phân giải 300dpi , đen & trắng , xám & màu ) . Độ phận giải : phần cứng lên tới 600*600dpi ( ADF) up to 1200*1200 dpi ( Bảo hanh 12 tháng (đã có VAT)

20.586.000đ

Máy quét ảnh HP Enterprise Flow 7000S3 ( dạng đứng, 2 mặt )  Dạng đứng , khổ A4 . khay ADF ( 80 trang ) .Tốc độ quét : 75 trang / 150 hình / phút ( lelter , tại độ phân giải 300dpi , đen & trắng , xám & màu ) . Độ phận giải : phần cứng lên tới 600*600dpi ( đen trắng / màu )  . quang học lên tới 600dpi Bảo hanh 12 tháng (đã có VAT)

17.020.000đ

Máy quét ảnh HP Enterprise Flow 5000S5 ( dạng đứng, 2 mặt )  Dạng đứng , khổ A4 . khay ADF ( 80 trang ) .Tốc độ quét : 65 trang / 130 hình / phút ( lelter , tại độ phân giải 300dpi , đen & trắng , xám & màu ) . Bảo hanh 12 tháng (đã có VAT)

15.525.000đ

Máy quét ảnh HP Enterprise Flow 5000S4 ( dạng đứng, 2 mặt )  Dạng đứng , khổ A4 . khay ADF .Tốc độ quét : 50 trang / 100 hình / phút ( lelter , tại độ phân giải 300dpi , đen & trắng , xám & màu ) . Độ phận giải : phần cứng lên tới 600*600dpi ( đen trắng / màu )  . quang học lên tới 600dpi ( đen trắng / màu ) . Bảo hanh 12 tháng (đã có VAT)

19.896.000đ

Máy quét ảnh HP Pro 4500FN1 ( dạng nằm, 2 mặt, mạng có dây , khay nạp giấy tự động )  Dạng nằm , khổ A4 . khay ADF .Tốc độ quét : 30 trang / 60 hình / phút ( lelter , tại độ phân giải 300dpi , đen & trắng , xám & màu ) . Độ phận giải : phần cứng lên tới 600*600dpi ( ADF) up to 1200*1200 dpi ( mặt kính ) ( đen trắng / màu ) Bảo hanh 12 tháng (đã có VAT)

15.525.000đ

Máy quét ảnh HP Pro N4000SNW1 ( dạng đứng, 2 mặt , mạng có & không dây , khay nạp giấy tự động )  Dạng đứng , khổ A4 . khay ADF .Tốc độ quét : 40 trang / 80 hình / phút ( lelter , tại độ phân giải 300dpi , đen & trắng , xám & màu ) . Độ phận giải : phần cứng lên tới 600*600dpi  . quang học lên tới 600dpi  . Độ sâu quét : 256/24 bit / 48 bit  Bảo hanh 12 tháng (đã có VAT)

16.100.000đ

Máy quét ảnh HP Pro 3500F1 ( dạng nằm, 2 mặt )  Dạng nằm , khổ A4 . khay ADF .Tốc độ quét : 25 trang / 50 hình / phút ( lelter , tại độ phân giải 300dpi , đen & trắng , xám & màu ) . Độ phận giải : phần cứng lên tới 600*600dpi ( ADF) up to 1200*1200 dpi ( mặt kính ) ( đen trắng / màu ) Bảo hanh 12 tháng (đã có VAT)

9.200.000đ

Máy quét ảnh HP Pro 3000S4 ( dạng đứng, 2 mặt )  Dạng đứng , khổ A4 . khay ADF .Tốc độ quét : 40 trang / 80 hình / phút ( lelter , tại độ phân giải 300dpi , đen & trắng , xám & màu ) . Độ phận giải : phần cứng lên tới 600*600dpi ( đen trắng / màu )  . quang học lên tới 600dpi ( đen trắng / màu ) . Bảo hanh 12 tháng (đã có VAT)

7.015.000đ

Máy quét ảnh HP Pro 2500F1 ( dạng nằm, 2 mặt, khay nap giấy tự động )  Dạng nằm , khổ A4 . khay ADF . Tốc độ quét : 20 trang / 40 hình / phút ( lelter , tại độ phân giải 300dpi  Bảo hanh 12 tháng (đã có VAT)

6.691.000đ

Máy quét ảnh HP Pro 2000 s2 ( dạng đứng , 2 mặt )  Dạng đứng , khổ A4 . khay ADF  . Tốc độ quét : 35 trang / 70 hình / phút ( lelter , tại độ phân giải 300dpi , đen & trắng , xám & màu ) . Độ phận giải : phần cứng lên tới 600dpi  Bảo hanh 12 tháng (đã có VAT)

Hiển thị 1 - 12 / 12 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng