Power

Sắp xếp:


V Platinum 1300W

7.326.000đ

Fan 13.5cm, 2 đường 12v 54A , (4+4pin) x 1CPU + 8pin x 1CPU, 16 sata, 8 ata, 12 PCI Express  6+2 pin, chuẩn RoHS, Active PFC, hiệu suất 92%,  đạt chuẩn 80 PLUS Platinum , cáp rời Bảo hành 12 tháng (đã có VAT)

V Platinum 1000W

6.181.000đ

Fan 13.5cm, 2 đường 12v 41.45A , (4+4pin) x 1CPU + 8pin x 1CPU, 12 sata, 8 ata, 8 PCI Express  6+2 pin, chuẩn RoHS, Active PFC, hiệu suất 92%,  đạt chuẩn 80 PLUS Platinum , cáp rời Bảo hành 12 tháng (đã có VAT)

V SFX Gold 850W

4.269.000đ

 (D X R X C) : 100 x 125 x 63.5 mm Fan : 92mm , 80 PLUS Gold , Active PFC 1 đường 12v 70.8A , (4+4pin) x 1 , 8pin x 1 CPU, 8 sata, 4 ata, 4 PCI Express  6+2 pin Full Modular Bảo hành 12 tháng (đã có VAT)

V SFX Gold 750W

3.949.000đ

 (D X R X C) : 100 x 125 x 63.5 mm Fan : 92mm , 80 PLUS Gold , Active PFC 1 đường 12v 62.5A , (4+4pin) x 1 , 8pin x 1 CPU, 8 sata, 4 ata, 4 PCI Express  6+2 pin Full Modular Bảo hành 12 tháng (đã có VAT)

G Gold 800W

2.404.000đ

Fan 12cm, 1 đường 12v 66.6A , (4+4pin) x 1 , 8pin x 1 CPU, 6 sata, 3 ata, 4 PCI Express  6+2 pin, Active PFC, hiệu suất đạt chuẩn 80 PLUS Gold Bảo hành 12 tháng (đã có VAT)

G Gold 700W

2.221.000đ

Fan 12cm, 1 đường 12v 58.3A , (4+4pin) x 1 , 8pin x 1 CPU, 6 sata, 3 ata, 4 PCI Express  6+2 pin, Active PFC, hiệu suất đạt chuẩn 80 PLUS Gold Bảo hành 12 tháng (đã có VAT)

MWE GOLD V2 1250 Full modular

5.952.000đ

Fan 14cm, 1 đường 12v 104A , (4+4pin) x 1 , 8pin x 1 CPU, 12 sata, 4 ata, 8 PCI Express  6+2 pin, Active PFC, hiệu suất đạt chuẩn 80 PLUS Gold, cáp rời Bảo hành 12 tháng (đã có VAT)

MWE GOLD V2 1050 Full modular

4.922.000đ

Fan 14cm, 1 đường 12v 87.5A , (4+4pin) x 1 , 8pin x 1 CPU, 12 sata, 4 ata, 6 PCI Express  6+2 pin, Active PFC, hiệu suất đạt chuẩn 80 PLUS Gold, cáp rời Bảo hành 12 tháng (đã có VAT)      

MWE GOLD 850 - V2 Fully modular

3.205.000đ

Fan 12cm, 1 đường 12v 70.8A , (4+4pin) x 1 , 8pin x 1 CPU, 12 sata, 4 ata, 4 PCI Express  6+2 pin, Active PFC, hiệu suất đạt chuẩn 80 PLUS Gold, cáp rời Bảo hành 12 tháng (đã có VAT)

MWE Gold 850 - V2 Non Modular

2.850.000đ

Fan 12cm, 1 đường 12v 70.8A , (4+4pin) x 1 , 8pin x 1 CPU, 12 sata, 4 ata, 4 PCI Express  6+2 pin, Active PFC, hiệu suất đạt chuẩn 80 PLUS Gold, cáp dính Bảo hành 12 tháng (đã có VAT)

MWE GOLD 750 - V2 Fully modular

2.656.000đ

Fan 12cm, 1 đường 12v 62.5A , (4+4pin) x 1 , 8pin x 1 CPU, 12 sata, 4 ata, 4 PCI Express  6+2 pin, Active PFC, hiệu suất đạt chuẩn 80 PLUS Gold, cáp rời Bảo hành 12 tháng (đã có VAT)

MWE GOLD 650 - V2 Fully modular

2.506.000đ

Fan 12cm, 1 đường 12v 54A , (4+4pin) x 1 , 8pin x 1 CPU, 8 sata, 4 ata, 4 PCI Express  6+2 pin, Active PFC, hiệu suất đạt chuẩn 80 PLUS Gold, cáp rời Bảo hành 12 tháng (đã có VAT)

MWE 650 BRONZE

1.625.000đ

Fan 12cm, 1 đường 12v 54A, (4+4pin) x 1 , 8pin x 1 CPU, 6 sata, 3 ATA, 4 PCI Express  6+2 pin, chuẩn ERP 2014 lot 3, Active PFC, hiệu suất 88% , chuẩn 80 Plus Bronze Bảo hành 12 tháng (đã có VAT)

MWE 550 BRONZE V2

1.282.000đ

Fan 12cm, 1 đường 12v 45A, (4+4pin) x 1 CPU, 6 sata, 3 ATA, 2 PCI Express  6+2 pin, chuẩn ERP 2014 lot 3, Active PFC, hiệu suất 88% , chuẩn 80 Plus Bronze Bảo hành 12 tháng (đã có VAT)

MWE 500 BRONZE V2

1.087.000đ

Fan 12cm, 1 đường 12v 41A, (4+4pin) x 1 CPU, 6 sata, 3 ATA, 2 PCI Express  6+2 pin, chuẩn ERP 2014 lot 3, Active PFC, hiệu suất 88% , chuẩn 80 Plus Bronze Bảo hành 12 tháng (đã có VAT)

MWE 450 BRONZE V2

962.000đ

Fan 12cm, 1 đường 12v 37A, (4+4pin) x1 CPU, 6 sata, 3 ATA, 2 PCI Express  6+2 pin, chuẩn ERP 2014 , Active PFC, hiệu suất 88% , chuẩn 80 Plus Bronze Bảo hành 12 tháng (đã có VAT)

MWE 400 BRONZE V2

893.000đ

Fan 12cm, 1 đường 12v 33A, (4+4pin) x1 CPU, 6 sata, 3 ATA, 1 PCI Express  6+2 pin, chuẩn ERP 2014 , Active PFC, hiệu suất 88% , chuẩn 80 Plus Bronze Bảo hành 12 tháng (đã có VAT)

MWE 750 BRONZE V2 FULL RANGE

2.083.000đ

Fan 12cm, 1 đường 12v 62A, (4+4pin) x 1 , 8pin x 1 CPU, 6 sata, 3 ATA, 4 PCI Express  6+2 pin, chuẩn ERP 2014 lot 3, Active PFC, hiệu suất 85% , chuẩn 80 Plus Bronze Bảo hành 12 tháng (đã có VAT)

MWE 650 BRONZE V2 FULL RANGE

1.740.000đ

Fan 12cm, 1 đường 12v 54A, (4+4pin) x 1 , 8pin x 1 CPU, 6 sata, 3 ATA, 4 PCI Express  6+2 pin, chuẩn ERP 2014 lot 3, Active PFC, hiệu suất 85% , chuẩn 80 Plus Bronze Bảo hành 12 tháng (đã có VAT)

Elite V3 230V PC700 Box

1.110.000đ

fan 12cm, 1 đường 12v 48A , (4+4pin ) CPU, 5 sata, 3 ata , 2 PCI express 6+2 pin, màu đen Active PFC , hiệu suất 75% , ErP 2014 Lot 3 Bảo hành 12 tháng (đã có VAT)

Elite V3 230V PC600 Box

962.000đ

fan 12cm, 1 đường 12v 40A , (4+4pin ) CPU, 5 sata, 3 ata , 2 PCI express 6+2 pin, màu đen Active PFC , hiệu suất 75% , ErP 2014 Lot 3 Bảo hành 12 tháng (đã có VAT)

Elite V3 230V PC500 Box

847.000đ

fan 12cm, 1 đường 12v 32A , (4+4pin ) CPU, 3 sata, 2 ata , 1 PCI express 6+2 pin, màu đen Active PFC , hiệu suất 75% , ErP 2014 Lot 3 Bảo hành 12 tháng (đã có VAT)

Elite V3 P400 BULK

595.000đ

fan 12cm, 1 đường 12v 252 , (4+4pin ) CPU, 3 sata, 2 ata , 1 PCI express 6 pin, màu đen Active PFC , hiệu suất 75% , ErP 2014 Lot 3 Bảo hành 12 tháng (đã có VAT)

Hiển thị 1 - 23 / 23 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng